Reklama

Włócznie Jaćwingów wręczone

wlocznie suwalki 2023 wlocznie suwalki 2023

Włócznie Jaćwingów za rok 2023 – doroczne Nagrody Prezydenta Suwałk wręczone. Gala odbyła się w sobotę (10 lutego) na hali Suwałki ARENA. Prestiżowe wyróżnienia trafiły do pięciu osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla Suwałk w minionym roku. Była to już 21 odsłona tej gali.

Poniżej lista nominowanych osób i instytucji, które w tym roku otrzymały Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Suwałk.

Włócznię  Jaćwingów z diamentem – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za ponad 120-letnią działalność i finansowe wsparcie rozwoju suwalskich firm oraz długoletnią aktywność

w organizacji i promocji wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych otrzymał Bank Spółdzielczy w Suwałkach.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za profesjonalną opiekę oraz pracę edukacyjną i wychowawczą, a także zapewnienie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi najmłodszych mieszkańców naszego miasta otrzymał Żłobek Miejski w Suwałkach.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pożytku publicznego oraz łączenie resocjalizacji z działaniami na rzecz lokalnej społeczności, a także rozbudowę jednostki, która przyczyni się do zwiększenia miejsc pracy w naszym mieście otrzymał Areszt Śledczy w Suwałkach.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za upowszechnianie kultury, odkrywanie talentów aktorskich i rozbudzanie pasji do teatru wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, a także za inicjowanie i współtworzenie wielu happeningów, festiwali i projektów kulturalno-edukacyjnych otrzymała Mirosława Krymska.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za wspieranie przedsiębiorców, organizację najważniejszej imprezy gospodarczej w regionie – Forum Biznesowe Pogranicza, zajęć i konkursów dla młodzieży rozwijających wiedzę z zakresu innowacji i przedsiębiorczości otrzymał Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Włócznia Jaćwingów to doroczna nagroda Prezydenta Miasta Suwałk przyznawana za wybitne zasługi dla miasta we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom.

Od kilku lat można również zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Suwałk, którego nagradzane produkty lub usługi są przedmiotem własnej działalności i cieszą się uznaniem konsumentów.

Kandydatów do nagród zgłaszają sami mieszkańcy, a ostatecznego wyboru dokonuje kapituła złożona z laureatów dwóch ubiegłorocznych nagród, przy akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk. Plebiscyt jest organizowany od 2003 roku.
W przeszłości Włócznia Jaćwingów przyznawana była w pięciu kategoriach: działanie gospodarcze, działanie społeczne, działanie kulturalne, działanie sportowe i wydarzenie specjalne. Obecnie zrezygnowano z podziału na kategorie.
Wprowadzono jednak zasady. Każdego roku można przyznać 5 włóczni. Wyboru 3 dokonują wspomniani laureaci. Dwie pozostałe w tym jedną z diamentem wskazuje Prezydent Suwałk. Dodatkowo laureaci włóczni z diamentem mają prawo do posadzenia dębu w specjalnej alei, która powstała na suwalskich bulwarach.