Włócznie Jaćwingów wręczone

wlocznie suwalki 2023 wlocznie suwalki 2023

Włócznie Jaćwingów za rok 2023 – doroczne Nagrody Prezydenta Suwałk wręczone. Gala odbyła się w sobotę (10 lutego) na hali Suwałki ARENA. Prestiżowe wyróżnienia trafiły do pięciu osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla Suwałk w minionym roku. Była to już 21 odsłona tej gali.

Poniżej lista nominowanych osób i instytucji, które w tym roku otrzymały Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Suwałk.

Włócznię  Jaćwingów z diamentem – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za ponad 120-letnią działalność i finansowe wsparcie rozwoju suwalskich firm oraz długoletnią aktywność

Advertisement

w organizacji i promocji wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych otrzymał Bank Spółdzielczy w Suwałkach.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za profesjonalną opiekę oraz pracę edukacyjną i wychowawczą, a także zapewnienie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi najmłodszych mieszkańców naszego miasta otrzymał Żłobek Miejski w Suwałkach.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pożytku publicznego oraz łączenie resocjalizacji z działaniami na rzecz lokalnej społeczności, a także rozbudowę jednostki, która przyczyni się do zwiększenia miejsc pracy w naszym mieście otrzymał Areszt Śledczy w Suwałkach.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za upowszechnianie kultury, odkrywanie talentów aktorskich i rozbudzanie pasji do teatru wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych, a także za inicjowanie i współtworzenie wielu happeningów, festiwali i projektów kulturalno-edukacyjnych otrzymała Mirosława Krymska.

Włócznię Jaćwingów – Nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za wspieranie przedsiębiorców, organizację najważniejszej imprezy gospodarczej w regionie – Forum Biznesowe Pogranicza, zajęć i konkursów dla młodzieży rozwijających wiedzę z zakresu innowacji i przedsiębiorczości otrzymał Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Włócznia Jaćwingów to doroczna nagroda Prezydenta Miasta Suwałk przyznawana za wybitne zasługi dla miasta we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wyróżnienie jest indywidualne lub zespołowe, przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom.

Od kilku lat można również zgłaszać wnioski o nagrodę dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Suwałk, którego nagradzane produkty lub usługi są przedmiotem własnej działalności i cieszą się uznaniem konsumentów.

Kandydatów do nagród zgłaszają sami mieszkańcy, a ostatecznego wyboru dokonuje kapituła złożona z laureatów dwóch ubiegłorocznych nagród, przy akceptacji Prezydenta Miasta Suwałk. Plebiscyt jest organizowany od 2003 roku.
W przeszłości Włócznia Jaćwingów przyznawana była w pięciu kategoriach: działanie gospodarcze, działanie społeczne, działanie kulturalne, działanie sportowe i wydarzenie specjalne. Obecnie zrezygnowano z podziału na kategorie.
Wprowadzono jednak zasady. Każdego roku można przyznać 5 włóczni. Wyboru 3 dokonują wspomniani laureaci. Dwie pozostałe w tym jedną z diamentem wskazuje Prezydent Suwałk. Dodatkowo laureaci włóczni z diamentem mają prawo do posadzenia dębu w specjalnej alei, która powstała na suwalskich bulwarach.

Keep Up to Date with the Most Important News

By pressing the Subscribe button, you confirm that you have read and are agreeing to our Privacy Policy and Terms of Use
Advertisement